• phoca thumb l dsc 0117

  • picture5

  • picture4

  • picture3

Latar Belakang

  • Kelab Jasa Budi USM adalah ilham daripada Y. Bhg. Dato' Naib Canselor. Kelab ini pada mulanya dikendalikan oleh sebuah Jawatankuasa Penaja yang dilantik oleh bakal-bakal pesara semasa Bengkel Persediaan Bakal Pesara pada tahun 2003.
  • Jawatankuasa Penaja Kelab ini telah mengadakan Mesyuarat Agong Pertama pada bulan Ogos 2004 dan dengan secara rasminya dilancarkan oleh Naib Canselor USM.
  • Hasil daripada perbincangan yang diadakan selepas pemilihan ahli-ahli jawatankuasa, cadangan dibuat supaya keahlian kelab ini dibuka kepada semua staf yang pernah berkhidmat dengan USM.
  • Bagi menjayakan aktiviti-aktiviti kelab ini, pihak universiti telah bersetuju untuk menyumbang sebanyak RM10,000 sebagai Geran Pelancaran.