• LOGO KELAB JASA BUDI

  • IMG 20190911 WA0003

Latar belakang

Kelab Jasa Budi Universiti Sains Malaysia, kini dikenali sebagai KJBUSM. KJBUSM adalah ilham Pengurusan Tertinggi USM. Bengkel Persediaan Bakal Pesara 2003 telah bersetuju melantik Jawatankuasa Penaja Kelab.

Mesyuarat Agung Pertama Jawatankuasa Penaja Kelab telah diadakan pada bulan Ogos 2004 dan dirasmikan oleh Naib Canselor USM.

Mesyuarat Agung Pertama telah mengambil keputusan melantik Ahli Jawatankuasa dan menyarankan keahlian Kelab dibuka kepada semua individu yang pernah berkhidmat dengan USM.

 

"BERSARA, BERTENAGA DAN BERBAKTI"