Tujuan

 

  1. Mengeratkan hubungan antara Ahli yang pernah berkhidmat dengan Universiti Sains Malaysia.
  1. Sebagai Pusat Sentrik kepada Ahli untuk berkongsi kemahiran dan pengalaman berkaitan untuk terus menyumbang kepada Universiti & Negara.
  1. Membantu Ahli dalam hal kebajikan dan kepentingan dalam urusan dengan pihak Berkuasa USM dan Bahagian Pencen JPA.  
  1. Menyokong dan melibatkan diri dalam pembangunan semasa USM secara kebersamaan sistem (“Inside the System”), dan mendokong identiti Pesara Aktif, Produktif, dan Positif.