Tujuan

  • Untuk mengeratkan hubungan ahli dengan Universiti untuk mengekalkan hubungan yang berterusan
  • Untuk memberi peluang/saluran kepada ahli yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu untuk terus menyumbang kepada Universiti
  • Untuk menjaga kebajikan dan kepentingan ahli-ahli dan membawa perkara-perkara tertentu kepada Universiti